انصاریان: «خدا» نخستین خبرنگار عالم است

سیب موز انصاریان: «خدا» نخستین خبرنگار عالم است

استاد انصاریان گفت: خبر نباید جوری تنظیم و حاشیه نویسی شود که مردم را مضطرب کند یا یک جمعیتی را بی علت و به ناحق علیه دسته دیگری بشوراند. قرآن اصرار دارد که خبر را قبل از پخش کردن، تحقیق کنید که دروغ نباشد!

حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، استاد اخلاق و مفسر قرآن کریم، در پاسخ به این پرسش که نخستین خبرنگار در عالم کیست، اظهار داشت: طبق آیات و روایات، کسی که شروع به خبر دادن کرد و مخبر شد در کل جهان، پروردگار عالم است. خداوند دو نوع خبر داده است؛ یک خبر از عالم خلقت است و خبر دیگرش، خبر از کیفیت زندگی صحیح و سالم است که این دو نوع خبر را به زبان انبیاء و در 114 کتابی که نازل کرده، بیان کرده است؛ یعنی یک خبرهایی را به واسطه انبیاء و الهاماتی که به اولیا و به ائمه اطهار علیهم السلام داشته وارد است.  به گزارش سیب موز وی ادامه داد: تمام امتیاز مخبر بودن خدا صادق بودن خبرش است، به عبارت دیگر هرچه خداوند از عالم خلقت خبر داده عین واقع است، بنابراین اگر فرموده است: «وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ»؛  ما هر چیزی را جفت آفریدیم، اگر دیروز در مردم جفت بودن کل موجودات ثابت نبود، اما اکنون در دانش و علم ثابت شده که کل موجودات یا نر و ماده اند یا مثبت و منفی اند. یا جذب و دفع اند یا در درون یا به صورت دو شیء بیرونی. این استاد اخلاق اظهار داشت: اما خبرهایی که خداوند برای زندگی درست و صحیح و سالم داده است که مجموع آن حتی مجموع مطالب کتاب های گذشته اش در قرآن مجید است. آن قدر استوار، ثابت و محکم و قوی است که هیچ فرهنگ تربیتی، اجتماعی، اخلاقی، مادی و معنوی در کل کره زمین به جایگاه خبرهای خدا در قرآن کریم نمی رسد. انصاریان درباره ویژگی های «مخبر صادق» عنوان کرد: مخبری که کلمه ای را کم و زیاد نمی کند و این درس بسیار بزرگی برای هر خبرنگار و هر خبرگزاری است البته آن اخباری که به صلاح است چون می گویند، دروغ گفتن حرام است، ولی همه جا راست گفتن واجب نیست. هر راستی را هم به ما اجازه نداده اند بگوییم شاید یک حرف راستی را بزنیم و مردم مضطرب شده و حالت ناامنی روحی پیدا کنند. به هرحال این یک درس بسیار مهمی است که مخبریت خدا به مردم می دهد، به خصوص به خبرنگارها و خبرگزاری ها. وی تأکید کرد: این مسأله باید برای خبرنگارها و خبرگزاری ها افتخار باشد که اولین مخبر در این طایفه، خود پروردگار عالم است و این خبرها همگی درست است و گاهی هم آن قدر درستی خبر بالاست که پروردگار از خبر خودش به «احسن القصص» تعبیر می کند، یعنی این قدر خبر درست است. استاد انصاریان در پایان هشدار داد: خبر نباید جوری تنظیم شود، جوری انشاءنویسی و حاشیه نویسی شود که مردم را مضطرب کند یا یک جمعیتی را بی علت و به ناحق علیه دسته دیگری بشوراند یا اینکه ایجاد اندیشه منفی در شنونده نسبت به افراد کند به ویژه که قرآن کریم در سوره مبارکه «حجرات» اصرار دارد که خبر را قبل از پخش کردن، تحقیق کنید دروغ نباشد تا بعد از انتشار آن پشیمان نشده یا به کسی ضرر نزده باشید، لذا خداوند می فرماید: «فَتَبَیَّنُو» خبر را برای خودتان دقیقاً آشکار کنید با جست وجو کردن که راست است یا دروغ! اگر دروغ است که پخش دروغ، حرام است اگر راست است و مصلحت دارد مطرح شود، خوب است پخش شود. اگر راست است و مصلحت نیست نباید پخش شود.خبرگزاری رجا - فارس

انصاریان: «خدا» نخستین خبرنگار عالم است

سیب موز: انصاریان: «خدا» نخستین خبرنگار عالم است