حرف های عارف بوی عبور از روحانی می دهد؟!

سیب موز حرف های عارف بوی عبور از روحانی می دهد؟!

حرف های قابل تأمل عارف ضمن ایجاد دودستگی در میان اصلاح طلبان، بحث هایی را نیز درباره نامزد مورد حمایت این طیف در سال 96 برانگیخته است.

حرف های قابل تأمل عارف ضمن ایجاد دودستگی در میان اصلاح طلبان، بحث هایی را نیز درباره نامزد مورد حمایت این طیف در سال 96 برانگیخته است. به گزارش کیهان، عارف اخیراً گفته بود فراکسیون امید از نامزد اصلاح طلبان در انتخابات حمایت خواهد کرد. عارف نامزد انتخابات سال 92 بود که با اکراه و اصرار طیفی از اصلاح طلبان و دلخوری طیفی دیگر انصراف داد. اخیراً منتجب نیا گفته بود حمایت بدون شرط از روحانی منتفی است و او  باید با ما مذاکره کند و امتیازات وسیعی در سطح وزرا به ما بدهد.روزنامه آرمان در واکنش به سخنان عارف نوشت: سخن اخیر عارف مبنی بر اینکه فراکسیون امید در انتخابات 96 از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت می کند منجر به تشکیک و دو دستگی در جبهه اصلاح طلبان خواهد شد.آرمان می افزاید: اگر فراکسیون امید و در رأس آن آقای عارف بخواهد، آقای روحانی را تنها بگذارد این مسئله تنها عبور از روحانی نیست، بلکه از دست دادن فرصتی بسیار بزرگ برای اصلاح طلبان است که پس از سال ها برای فعالیت آنها فراهم شده است.این روزنامه می نویسد: از سویی برای اینکه هرگونه تغییری در انتخاب گزینه رخ دهد بدون نظر بزرگان اصلاحات بعید به نظر می رسد که این پروژه کلید بخورد، مگر اینکه عارف بخواهد از جریان اصیل اصلاح طلبی انشعاب کند. البته امید می رود آقای عارف دلایل خود را در رابطه  با انتخاب گزینه دیگر و عبور از اصلاح طلبی برای جریان اصلاحات اعلام کند یا توضیح بیشتری به افکار عمومی بدهد و بگوید منظورش از این مسئله که فراکسیون امید در انتخابات سال 96 از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت می کند، چیست!

حرف های عارف بوی عبور از روحانی می دهد؟!

سیب موز: حرف های عارف بوی عبور از روحانی می دهد؟!