جزئیات تازه ای از نامه نمایندگان به روحانی درباره اتهامات «فریدون»

سیب موز جزئیات تازه ای از نامه نمایندگان به روحانی درباره اتهامات «فریدون»

حاجی دلیگانی با اشاره به نامه ارسالی برخی نمایندگان به رئیس جمهور درباره اتهامات برادرش، گفت: آقای روحانی هنوز هیچ پاسخی در جواب نامه ما نداده است.

حاجی دلیگانی با اشاره به نامه ارسالی برخی نمایندگان به رئیس جمهور درباره اتهامات برادرش، گفت: آقای روحانی هنوز هیچ پاسخی در جواب نامه ما نداده است. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، با اشاره به اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور، اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع از طریق مراجع مربوطه در حال بررسی است. اگر این اتهامات صحت داشته باشد حتماً بایستی از سوی رئیس جمهور موضع شفاف و آشکار در برخورد با وی گرفته شود. وی افزود: نمایندگان خانه ملت از حق مردم کوتاه نخواهند آمد وهرکسی که دست درازی به بیت المال کند، باید بدون اغماض با متخلف برخورد قانونی صورت پذیرد. حاجی دلیگانی با اشاره به نامه ارسالی برخی نمایندگان به رئیس جمهور درباره  اتهامات «حسین فریدون»، گفت: آقای روحانی هنوز هیچ پاسخی در جواب نامه ما نداده است و اگر این روند ادامه پیدا کند و رئیس جمهور نسبت به برادرش مواضع آشکار نگیرد، حتماً به ضرر دولت تمام می شود. این موضوع را مجددانه تا حصول نتیجه پیگیر هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان با اشاره به حقوقهای نجومی، تصریح کرد: اگر چه این موضوع برای جامعه تأسف انگیز بود، ولی از طرفی باعث شد ضعفهای مقرراتی در پرداختها، ظهور کند و اقدامات جدی در جهت برخورد با متخلفین انجام شود. پیشتر نماینده مردم شاهین شهر در مجلس درباره اتهامات «حسین فریدون» گفته بود که نمایندگان انتقادات خود را درباره تخلفات و اتهامات برادر رئیس جمهور به دولت انتقال داده اند و همچنان منتظر پاسخ از سوی رئیس جمهور هستند که متأسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

جزئیات تازه ای از نامه نمایندگان به روحانی درباره اتهامات «فریدون»

سیب موز: جزئیات تازه ای از نامه نمایندگان به روحانی درباره اتهامات «فریدون»