حسین شریعتمداری: برخی مسئولان مثل پینوکیو از گربه نره آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند

حسین شریعتمداری: برخی مسئولان مثل پینوکیو از گربه نره آمریکا و روباه مکار انگلیس

سیب موز: حسین شریعتمداری: برخی مسئولان مثل پینوکیو از گربه نره آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند سیب موز مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به برنامه دولت برای اجرای تحریم های غرب در داخل کشور با توافق FATF گفت: برخی از مسؤلان مثل پینوکیو پشت سرهم از گربه نره آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفت و گو با  فارس، با اشاره به برنامه دولت برای اجرای تحریم های غرب در داخل کشور با توافق FATF اظهار داشت: برخی از مسؤلان مثل پینوکیو پشت سرهم از گربه نره آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند.

به گزارش سیب موز شریعتمداری تاکید کرد: با اینکه مسئولان می بینند دستاورد برجام «تقریبا هیچ» بوده است ولی FATF را هم می پذیرند، این یعنی دوباره سکه نقد خود را به گربه نره و روباه مکار می دهند تا برایشان بکارد و درخت سکه های طلا به بار بیاورد.

وی یادآور شد: نتیجه این عملکرد این است که هم از برنج مازندران محروم می شوند و هم از خرمای بغداد.