شرکت برق: شهرداری عامل قطع برق ستارخان

شرکت برق: شهرداری عامل قطع برق ستارخان

سیب موز: شرکت برق: شهرداری عامل قطع برق ستارخان سیب موز شب گذشته مرکز توزیع برق ستارخان طرشت دچار حادثه و برق این منطقه قطع شد که به گفته مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران علت اصلی این حادثه برخورد بیل مکانیکی شهرداری با کابل برق فشارقوی بوده است.غلامرضا خوش خلق در گفت وگو با ایسنا، در خصوص جزییات حادثه ستارخان، گفت: دیشب در ضلع شمالی ایستگاه ما شهرداری با هدف توسعه کانال آب مشغول فعالیت بود که یکی از ماموران آخر شب فراموش کرد بیل مکانیکی را پایین بیاورد.وی ادامه داد: این مساله موجب شد تا بیل با تجهیزات برق برخورد و صدای مهیبی را ایجاد و برق آن منطقه را قطع کند.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با بیان این که این مساله موجب شد تا شاهد خاموشی وسیعی در منطقه ستارخان باشیم، تصریح کرد: 50 درصد شبکه تا ساعت 23:30 یعنی نیم ساعت بعد از وقوع حادثه، 90 درصد شبکه 40 دقیقه بعد از وقوع حادثه و مابقی تا ساعت 13:30 برق دار شد.خوش خلق با اشاره به میزان خسارت وارد شده، اظهار کرد: در حال حاضر عدد دقیقی از میزان خسارت وجود ندارد، اما می توان گفت که خسارت زیادی به شبکه وارد نشده و به دلیل این که شهرداری مقصر این موضوع بوده بر سر تسویه خسارت به تفاهم خواهیم رسید. عصر ایران - ایسنا