ایتالیایی ها کدام محصولات ایرانی را می پسندند؟

ایتالیایی ها کدام محصولات ایرانی را می پسندند؟

سیب موز: ایتالیایی ها کدام محصولات ایرانی را می پسندند؟ سیب موز بر اساس اطلاعات گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، انواع محصولات آهنی، پوست و چرم حیوانات و سنگ مرمر از ایران به ایتالیا صادر شده است و صادرات ایران به ایتالیا نست به پنج ماهه نخست سال گذشته 33 درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری حجم صادرات ایران به ایتالیا معادل 440 هزار تن بوده است که این میزان معادل 797 میلیارد و 897 میلیون تومان ارزش داشته است.برخی از اقلام عمده صادراتی ایران به ایتالیا، عبارت اند از:محصولات آهنی معادل 349 هزار تن به ارزش 621 میلیارد تومانپوست خام و چرم حیوانات معادل دو هزار و 200 تن به ارزش  14 میلیارد تومانسنگ مرمر 7.5 هزار تن به ارزش 4.5 میلیارد تومانهمچنین اطلاعات گمرک ایران نشان می دهد که در پنج ماهه نخست سال گذشته 293 هزار تن معادل 655 میلیاررد تومان کالا به ایتالیا صادر شده است.برخی اقلام عمده صادرات کالا به ایتالیا نیز به این ترتیب است:محصولات 241 هزار تن معادل 514 میلیارد تومانمتانول 22 هزار تن به ارزش 10 میلیارد تومانپوست و چرم حیوانات معادل دو هزار تن به  ارزش 47 میلیارد تومانبه گزارش ایسنا، آنگونه که اطلاعات گمرک ایران نشان می دهد از نظر وزنی صادرات ایران به ایتالیا 33 درصد افزایش یافته است و از نظر ارزشی 17 درصد افزایش یافته است. عصر ایران - ایسنا