وزارت خارجه: بحثی با عمان برای میانجی گری میان تهران ـ ریاض بر سر فاجعه منا نداشتیم

وزارت خارجه: بحثی با عمان برای میانجی گری میان تهران ـ  ریاض بر سر فاجعه منا ندا

سیب موز: وزارت خارجه: بحثی با عمان برای میانجی گری میان تهران ـ ریاض بر سر فاجعه منا نداشتیم سیب موز بهرام قاسمی گفت: یکی از راهکارهایی که باید در موضوع بررسی ابعاد فاجعه منا صورت می گرفت، انجام اقدامات حقوقی بود که در این راستا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حقوقدانان ایرانی و خارجی جلسات متعددی را برگزار کرد.به گزارش میزان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه که امروز (دوشنبه 15 شهریور) برگزار شد، با بیان اینکه از ابتدای فاجعه منا و حتی قبل از آنکه اجساد عزیزان ما به کشور برگردد، کمیته و ستادهای متعددی در سطح وزارت خارجه تشکیل شد که توانست اقدامات متنابهی را انجام دهد که نمونه آن انتقال اجساد به کشور بود.وی افزود: یکی از راهکارهایی که باید در موضوع بررسی ابعاد فاجعه منا صورت می گرفت، انجام اقدامات حقوقی بود که در این راستا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حقوقدانان ایرانی و خارجی جلسات متعددی را برگزار کرد.بهرام قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر کشور عمان به ایران و این که آیا این مقام عمانی بین تهران و ریاض در رابطه با پیگیری حقوق ایرانیان در فاجعه منا میانجی گری کرده است گفت: تصور ما این است که در سفر انجام شده بحثی در این ارتباط و میانجی گری انجام نشده است و آن چه مورد بررسی قرار گرفته مسایل منطقه ای و بین المللی بوده است.