"کاوشگر" رادیو جوان

"کاوشگر" رادیو جوان

سیب موز: "کاوشگر" رادیو جوان سیب موز عصر ایران - رادیو در ایران، با همه محدودیت هایش هنوز در ایران، بهتر از تلویزیون عمل می کند.یکی از شبکه های قابل قبول در میان شبکه های متعدد رادیویی، "رادیو جوان" است و یکی از برنامه هایی که می تواند بدان عنوان "آموزنده و جذاب" داد، برنامه "کاوشگر" است.

به گزارش سیب موز این برنامه که صبح ها روی آنتن می رود، هر روز یک موضوع علمی روز را به زبانی ساده و البته گیرا مورد بررسی قرار می دهد و بر گنجینه علمی مخاطبانش، واقعاً چیزی می افزاید.

در کنار همه نقدهایی که صدا و سیما داریم، به رسم قدرشناسی از یک برنامه خوب، ستون گذر امروز را به این برنامه اختصاص دادیم تا خدا قوتی گفته باشیم به دوستانی که حرفه ای کار می کنند.