انتقاد «جمهوری اسلامی» از تخریب تلگرامیِ هاشمی

انتقاد «جمهوری اسلامی» از تخریب تلگرامیِ هاشمی

سیب موز: انتقاد «جمهوری اسلامی» از تخریب تلگرامیِ هاشمی سیب موز شگرد جدید مخالفان، حمله تلگرامی به آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «جمهوری اسلامی» با اشاره به این خبر، نوشته است: رسانه ها گزارش دادند مخالفان راهکار جدیدی را انتخاب کرده اند که بر مبنای آن حمله به آیت الله هاشمی رفسنجانی در فضای علنی کمرنگ شود و در فضای مجازی به وی بتازند.

به گزارش سیب موز تلاش مخالفان آیت الله هاشمی رفسنجانی سال هاست برای تضعیف وی نه تنها نتیجه ای نداشته، بلکه برخی اقداماتشان سبب کاهش اعتماد حامیان و در نتیجه باعث انشقاق آنها شده است.

در مجلس نهم و دولت قبل به وفور می شد آنهایی را دید که نشانی از آنها در روزهای سخت کشور از جمله هشت سال دفاع مقدس نمی توان یافت اما به خود اجازه دادند که سال ها بر فرمانده جنگ بتازند که در نهایت، سکوت و خویشتنداری هاشمی آنها را از آنچه تصور می شد، ناکام تر کرد.

قطعاً راهکار جدید نیز نتیجه عکس خواهد داد و مخالفان را منزوی تر خواهد کرد. عصر ایران - ایسنا